При църковния ритуал таксата на свещеника и църквата се заплащат на място от близките, от където се купуват и свещи за самият църковен ритуал.

На място в църквата има и църковен хор който не е задължителен, но при желание на близките могат да го ползват, като неговата такса заплащат отново на място.

Църковният ритуал протича по следния начин: близките трябва да бъдат в съответния гробищен парк 30 минути преди започването на самият ритуал, починалият е изложен в Домът на покойника, в определения час се прави шествие до църквата където започва църковният ритуал, в края на ритуала свещеника ще покани близките да положат своите цветя и да си вземат последно сбогом с починалия и да изкажат своите съболезнования на най близките, връща голямата свещ която се пали всеки ден по малко в дома и на 40 –ия ден догаря на гроба, прави се шествие до гроба.

След самото погребение близките отиват в залата за раздаване която ние можем да  подготвим по желание на близките.