Траурна агенция Адронис организира погребения на територията на гр.Елин Пелин, София град и София област. Погребални услуги:

– Консултация по всяко време на денонощието
– Изваждане на смъртен акт
– Оформяне на всички документи свързани с погребението
– Административни такси
– Запазване на ден и час за погребението
– Извозване на покойника от адрес или болнично заведение
– 24 часово съхранение в хладилна камера
– Ковчег
– Надгробен знак
– Извозване на покойника до гробищния парк
– Товаро-разтоварна дейност до храма или ритуалната зала
– Изкопаване, зариване и полагане
– Некролози и Траурни ленти

Необходими документи:

За организация на погребение в ново гробно място са необходими следните документи:
– Съобщение за смърт, издадено от личен лекар или болнично заведение, ако смъртта е настъпила в такова;
– Лична карта на покойника.
За организация на погребение в старо гробно място, освен горепосочените документи са необходими:
– Квитанция за платено гробно място и удостоверение за наследници на титуляра на гробното място;
Необходимо е да са минали осем години от последното погребение, за да се ползва гробното място.